Welkom » Pedagogisch werkplan

Welkom

Welkom in mijn huis! Ik hoop dat we een fijne tijd met elkaar gaan hebben en veel plezier aan onze kinderen gaan beleven. Hier kunt u lezen hoe ik over opvoeden denk en wat de regels zullen zijn.

Voor uw kind wil ik zorgen voor een gezellige tijd. Hierin staan goed zorgen voor uw kind, met elkaar bezig zijn en veel lol hebben voorop, zodat u uw kind met een gerust hart bij mij achter laat. Ik vind het belangrijk dat we veel tegen elkaar kunnen zeggen: als het goed gaat, maar ook als het wat minder zou gaan.

 

Het pedagogisch werkplan heb ik gemaakt om ouders te informeren over hoe ik de dagen invul en wat mijn pedagogische aanpak is met betrekking op hun kind(eren)

 

Daarnaast is het pedagogisch werkplan voor mij een hulpmiddel om op pedagogisch gebied zoveel mogelijk op één lijn te komen met de ouders.

Ik ga 1 maal per jaar het werkplan door nemen en eventueel aan te vullen/verbeteren.

Ik voed de kinderen in een huiselijke sfeer op en voor alle kinderen gelden dezelfde regels. Wat de een niet mag geldt ook voor de ander ook niet. Wel vind ik dat elk kind een eigen ik heeft en dat wil ook zo houden.Emotioneel

Bij mij thuis leert uw kind samen met andere kinderen steeds meer over zowel de eigen gevoelens als die van anderen. Het leert onder andere omgaan met ruzie en verdriet. Tijdens de opvang doet het kind ervaringen op om zichzelf emotioneel te kunnen ontwikkelen. Hoe het kind omgaat met zijn of haar eigen emoties en die van anderen leert het door deel uit te maken van de groep.

Voor uw kind vind ik het belangrijk dat het zich snel bij mij thuis voelt. Ik zorg ervoor dat het vooral ook de eerste tijd aan mij kan wennen, en ik laat hem of haar het bedje, spulletjes en het speelgoed zien. Ook zorg ik ervoor dat ik altijd in de buurt ben. Uw kind kan rekenen op mijn aandacht.Persoonlijke competentie: 

Elk kind is anders en ook uw kind is uniek. Ik probeer er dan ook achter te komen wat de interesses zijn van uw kind. Ik kan dan speelgoed aanschaffen dat hem of haar interesseert en de ontwikkeling stimuleert. Bij mij thuis gebeurt meer dan oppassen: door spelletjes te doen en naar buiten te gaan, zorg ik ervoor dat ook de ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd.

Ik help uw kind zelfstandig worden: wat hij of zij zelf kan, mag hij of zij ook zelf doen.

 

 

Sociaal

Uw kind krijgt de gelegenheid een band op te bouwen met mij en de ruimte om vriendschappen en contact aan te gaan met andere kinderen. Uw kind leert om vertrouwen te krijgen in anderen. Daarbij leer ik hem of haar respectvol om te gaan met andere kinderen, volwassenen en de natuur. Bovendien leert uw kind om mee te doen met de groep en het delen van aandacht en speelgoed met de andere kinderen.

Vriendschappen sluiten: door samen te spelen, ruzie goed te leren maken en het delen van spullen.

 

 

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Een kind is van nature nieuwsgierig en wilt graag nieuwe dingen ontdekken.

Binnen het dagprogramma met activiteiten is hier alle gelegenheid voor en elk kind mag op zijn of haar eigen niveau meedoen aan deze activiteiten. Door een omgeving te creëren met uitdagende spel- en ontwikkelingsmaterialen kan uw kind bij mij thuis zichzelf ontdekken. Een kind zendt permanent signalen uit en laat duidelijk merken wat het interessant en leuk vindt. Ik ben alert op deze signalen en geef ruimte voor eigen initiatief en eigen ideeën met betrekking tot het aangaan en uitvoeren van een activiteit. Uw kind leert op deze manier om eigen persoonskenmerken zoals zelfvertrouwen, initiatief en interesse te ontwikkelen.

 

Motorisch / zintuiglijk

De toenemende motorische vaardigheid en bewegingsvrijheid levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het jonge kind. Zo leert het vaardigheden om de grove motoriek te ontwikkelen zoals lopen, springen en klimmen. Voor het verbeteren van de fijne motoriek leert uw kind tekenen, knippen, plakken en het maken van fijne werkjes. Ook wordt de zintuiglijke ontwikkeling gestimuleerd door het spelenderwijs leren ruiken, proeven, horen, zien en voelen. Dit doe ik bijvoorbeeld door nieuwe dingen te voelen en proeven, geluiden te leren herkennen en door benoem- en fantasiespellen zoals verkleden en telefoneren. Maar ook creativiteit en expressie zullen door mij worden gestimuleerd door activiteiten zoals verven, spelen met zand, muziek maken en dansen.Fantasie en Creativiteit

VVE: ik werk met thema AAP! met om de 6 weken een nieuw thema. Over de thema’s zal er veel geknutseld worden en activiteiten rondom uitgevoerd worden. Er zijn een hoop spullen aanwezig waarmee de kinderen hun fantasie kunnen laten gaan. Er is klei en er zijn teken- en verfspullen.

Ik vind het belangrijk dat kinderen zelf kunnen bepalen wat ze doen en maken. Ik zal ze helpen bij dingen die ze niet kunnen, maar ze vooral zelf veel laten proberen.Normen en waarden

Een kind leert om te gaan met de geldende normen en waarden, dit gebeurt vaak door alledaagse situaties. Kennis hebben van de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt is hierbij erg belangrijk. Normen en waarden breng ik over door aan te geven wat wel en niet mag en daarbij vooral duidelijke uitleg te geven.

Respect tonen: door te luisteren naar elkaar, niets kapot te maken en niet je stem te verheffen. Eerlijk zijn: door niet te liegen en vrij te kunnen praten. Beleefd zijn: door gebruik van woorden en leren bedanken, gedag zeggen en een handje geven.Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uit gedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) of op de sokken/blote voeten lopen. Ouders hoeven bij het brengen en halen hun schoenen niet uit te trekken tenzij deze vies of nat zijn.

 

Met knutselen worden kinderen vies, als ze eenmaal klaar zijn maken we alles weer schoon. De kleding zal ik proberen schoon te houden door schortjes, maar dat is natuurlijk geen garantie.Verdriet & boosheid

Als een kind verdriet heeft rond het afscheid nemen, zal ik in overleg met de ouders bekijken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan, in ieder geval vind ik dat er bewust afscheid moet worden genomen. Een kind kan best even verdriet hebben, wij zullen op allerlei manieren (bijv. vertellen dat papa/mama straks weer komt, zingen, afleiden of juist maar even laten) proberen het kind te troosten. Kinderen leren er wel op te vertrouwen dat papa of mama ze weer komen ophalen. Sommige kinderen zullen het nodig hebben, soms terug te kunnen vallen op een knuffel van thuis of een speen. Ook ouders moeten een beetje worden gesteund in deze periode. Door complimentjes te geven kan ik de sfeer bij de kinderen positief beïnvloeden maar soms is het toch ook nodig grenzen aan te geven, dat is niet altijd leuk en zal ook wel eens boosheid op roepen maar als de ‘afspraken’ duidelijk zijn geeft dat een hoop veiligheid en kunnen we onze energie in leuke dingen stoppen.Spelen en Leren

Peuters worden uitgedaagd en gestimuleerd door het aanwezige spelmateriaal. Dat betekend dat het speelgoed er aantrekkelijk uit ziet, gevarieerd aanwezig maar ook verantwoord en degelijk is. Door verschillende speelhoeken te maken worden de kinderen geprikkeld de eigen creativiteit te gebruiken terwijl er toch voldoende ruimte en rust is om elkaar niet in het spel te storen. Om het aanwezige spelmateriaal aantrekkelijk te houden, vind ik het belangrijk dat niet alle spullen altijd vrij beschikbaar zijn, en zal ik het speelgoed met enige regelmaat wisselen.Buiten spelen

Er is een afgesloten achtertuin waarin de kinderen heerlijk kunnen spelen. In de tuin staat een zandbak en kunnen ze fietsen. We wonen aan een rustige weg met een grote stoep en een grote speeltuin. De oudere kinderen mogen in overleg met ouders alleen in de speeltuin spelen.

De frisse buitenlucht is gezond, daarom zal ik proberen om elke dag met de kinderen naar buiten te gaan. Buiten kunnen de kinderen zich helemaal uitleven: lekker rennen, klimmen of in de zandbak spelen. Ik vind dat alle kinderen dat nodig hebben, ze voelen zich dan vrij en kunnen zichzelf zijn. Als de kinderen buiten in de tuin aan het spelen zijn, zal ik ervoor zorgen dat ik altijd in de buurt ben om de kinderen in de gaten te houden.

Buiten moeten kinderen zich lekker kunnen uitleven. Een beetje zand en vies worden, hoort erbij. We gaan vaak naar de speeltuin of wandelen in het bos achter de wijk. Vindt u het een bezwaar dat uw kind vuil wordt, geef dan reserve kleding mee die vies mag worden.Activiteiten

Zelfstandig en samen spelen,Samen lezen en voor de kleinsten voorlezen. Knutselen met een thema, zoals o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, jaargetijden Moeder/Vaderdag Valentijn. Liedjes zingen en spelletjes doen. Lekker naar buiten om te wandelen en bijvoorbeeld de eendjes te voeren, buiten spelen, boodschapjes doen naar de kinderboerderij en lekker fietsen.Eten & drinken

Als het tijd is om wat te eten en te drinken, zullen we met alle kinderen aan tafel gaan zitten. Het eten en drinken zal door mij worden verstrekt en ingekocht. Ik zal de kinderen stimuleren om te eten en drinken maar zal dit nooit afdwingen: het is de bedoeling dat gezelligheid centraal staat. Bij een speciaal dieet dienen de ouders zelf eten/drinken mee te brengen.

Het nuttigen van maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat hierbij niet alleen om het eten en drinken maar ook om het contact met elkaar, de sfeer van het gezellig samenzijn en een rustmoment op de dag. Er is aandacht voor elkaar, er wordt gepraat en gezongen. Vanuit dit samen eten wordt aandacht besteed aan eenvoudige tafelmanieren. Hierbij is het voorbeeld van mij (en de oudere kinderen) het belangrijkste.Slapen

De kinderen krijgen ieder hun eigen slaapzak en onderlaken. Ik vind het belangrijk voor de hygiëne dat ieder kind zijn eigen bedden goed heeft. Alle bedjes zijn veilig om in te slapen en zullen ook regelmatig gecontroleerd worden. In huis is op de speelzolder een slaap gedeelte met speciale kinderdagverblijf stapelledikanten. Daarnaast heb ik een babykamer zodat zij wanneer gewenst in alle rust kunnen slapen. Peuters gaan in het peuterritme mee en zullen rond 1300uur na het brood eten naar bedje gaan. Babys hebben zo hun eigen ritme en slapen wanneer gewenst.Verschoon/WC momenten

Gedurende de dag zijn er vaste verschoon/WC momenten, dan ga ik naar de wc met de oudste en worden de kleinere kinderen verschoond, alle kindjes mogen even proberen te plassen op de wc of op een potje. Ik vind het belangrijk de kinderen ook hierin positief te bevestigen en enthousiast te begeleiden. Als het tussendoor nodig is dat het kindje vaker moet plassen of verschonen, ga ik daar natuurlijk in mee.Knuffels en spenen

Ik geeft het kind de knuffel of speen als de situatie daar om vraagt. De knuffel of speen biedt het kind bijvoorbeeld troost bij verdriet of naar bed gaan. Voor de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de kaak is het beter de speen tijdens de dag zo min mogelijk te gebruiken. Als een kind zijn knuffel de hele dag bij zich heeft, isoleert het kind zich vaak in het maken van contacten. Ik maak over het gebruik van knuffel en speen goede afspraken met de ouders/verzorgers.Feestvieren

Ik vier graag feest, met een verjaardag is het huis versierd, het kind krijgt een verjaardagsmuts (mag op, moet niet) en krijgt een kleinigheidje van mij. Die dag heeft de jarige een hoofdrol, ik houd wel hetzelfde dagritme aan. Ook op speciale dagen zoals feestdagen blijft het dagritme zoveel mogelijk gehandhaafd, aangekleed met accenten die passen bij het onderwerp.Ziekte

Als uw kind koorts heeft hoger dan 38.5 graden, wordt er contact met u opgenomen, en overlegd over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk de opvang door te laten lopen.

Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt en niet meer mee kan lopen met het dagritme, of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden.

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier "medicijngebruik"  in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen.

Bij ziekte van mij stel ik de ouder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.

Als er hoofdluis wordt geconstateerd zal ik de ouders vragen het kind te behandelen en pakken we ook onze ruimte aan om verspreiding te voorkomen.Ouder contact

Voor het welslagen van de plaatsing op de gastouderopvang is een goed contact met de ouders essentieel. Als een ouder zijn kind met vertrouwen bij mij brengt, zal het kind dit aanvoelen en zich snel op zijn gemak voelen in de groep. De intake moet dus met zorg gebeuren. Ik ga een ‘zakelijke’ overdracht van gegevens van de ouders vragen (adres, telefoonnummer werk, huisarts etc.) maar ook de behoeftes van het kind (hekel aan, gezondheid, liefste bezigheid etc.) zullen aan bod komen in een kennismakingsgesprek.

Als de ouder denkt dat het nodig is, kunnen we wenafspraken maken, om het kindje tijd te gunnen rustig vertrouwd te raken bij ons thuis De meeste kinderen zullen na de eerste korte ochtend een hele ochtend kunnen komen spelen. Vanzelfsprekend vindt er elke dag een overdracht plaats rond het halen en brengen.

Gedurende de dag houd ik altijd contact met de ouders middels whats-app.Openingstijden

De dagen en tijden waarop ik beschikbaar ben voor opvang en verzorging van uw kindje worden onderling afgesproken.

Veranderingen in de gewenste of mogelijke tijden van opvang, delen de ouder en ik elkaar ten minste 1 maand van tevoren schriftelijk mee.

Indien uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

 

Dagindeling

Bij Chamilla's Gastouderopvang probeer ik zoveel mogelijk een vaste dagindeling aan te houden omdat ik dit zelf erg prettig vind en  vooral omdat voor kinderen structuur erg belangrijk is. Het dagritme is een leidraad en geeft houvast en structuur maar mag altijd van worden afgeweken als het in het belang in van het kind.

Elke dag streef ik ernaar een creatieve activiteit en een buiten activiteit te doen. Mocht het weer het niet toelaten doen wij binnen een extra activiteit om aan de behoefte voor bewegen van de kinderen te voldoen. Denk daarbij aan dansen springen enzovoorts.

Hier ziet u een globale dagindeling:

7.00-9.00: Vanaf 7.00 tot 9.00 kunnen de kinderen gebracht worden.

9.30: Gaan we opruimen om vervolgens aan tafel te gaan om fruit te eten. Ik maak 's morgens een verse fruithap voor de kinderen die nog geen stukjes fruit eten. Bij het fruitmoment krijgen de kinderen ook drinken.

10.00: Als we van tafel zijn krijgen de kinderen een schone luier of gaan naar het toilet.

10.15:Vervolgens gaan we een activiteit doen. Als het mooi weer is gaan we lekker buiten spelen of we gaan een stukje wandelen en anders gaan we knutselen, liedjes zingen, boekjes lezen, etc.

11.45: Gaan we opruimen om vervolgens aan tafel te gaan om een boterham te eten. De kinderen krijgen bij het broodmoment melk.

12.30: Als we klaar zijn met eten worden alle kinderen verschoond of gaan naar het toilet en de kinderen die naar bed gaan worden omgekleed om te gaan slapen. We lezen met alle kindjes nog even een verhaaltje voordat ze gaan slapen. Voor de kinderen die niet gaan slapen mogen even rusten of er wordt een rustige activiteit aangeboden, zoals puzzelen of kleien.

15.00: De kinderen die hebben geslapen komen uit bed. Alle kinderen krijgen een schone luier of gaan naar het toilet en vervolgens gaan we aan tafel om een cracker of een peperkoekje te eten. De kinderen krijgen ook drinken.

15.30: Als we allemaal van tafel zijn mogen de kinderen vrij spelen. We doen een activiteit of als het mooi weer is gaan we lekker buiten spelen.

16.30: Alle kinderen worden nog een keer verschoond of gaan naar het toilet. Vervolgens krijgen ze nog een soepstengel en nog wat drinken. De kinderen onder de 1 jaar krijgen eventueel warm eten, dit dient wel zelf meegenomen te worden.

We doen nog een rustige activiteit aan tafel zoals puzzelen of een boekje lezen.

18.00-19.00: Alle kinderen zijn opgehaald.

Bij de baby's wordt hun eigen ritme gevolgd.Bezetting

Om zo optimaal mogelijk de kinderen aandacht te schenken heb ik plaats voor 6 kinderen per dag.

0-1 jaar: maximaal 2 kinderen

1-2 jaar: maximaal 2 kinderen

De 5de moet dan 2 jaar of ouder zijn.  

De 6de moet dan 4 jaar of ouder zijn.

Dat betekent dat het zo kan zijn dat er nog wel plek is op een bepaalde dag, maar dat de leeftijdscombinatie het niet toelaat.

 

Om zeker te weten of er voor uw kind(eren) een plaatsje is kunt u contact met mij opnemen.

 

Gebruik van foto’s

Chamilla’s Gastouderopvang maakt onder andere gebruik van facebook.

Foto’s van activitetien worden daarop geplaatst.

Mocht u daar bezwaar tegen hebben kunt u dat aangeven. Dat is geen enkel problem, dan zorg ik dat of het kindje er niet op staat of onherkenbaar is.Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk reglement of beleid, worden door Chamilla’s Gastouderopvang per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.Risico Inventarisatie

Elk jaar wordt mijn huis door de gastouderbureaus geïnspecteerd om te controleren of alles nog veilig is. Uw kindje zal daarom altijd in een veilige omgeving zijn.

 

Training en Cursussen

Elk jaar herhaal ik de Cursus EHBO, daarnaast volg ik cursussen zoals ‘opvoeden en ontwikkelen’ en ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

 

Tot slot

Voor vragen kunt u mij altijd bellen of mailen. Ik sta open voor alles wat u mij te vertellen heeft en als er problemen zijn zullen we die zo goed mogelijk met elkaar bespreken en er uitkomen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb